Tropaeum Traiani – Fortăreața Adamclisi

Fortăreața Tropaeum Traiani este un vestigiu istoric situat în localitatea Adamclisi din județul Constanța. Acolo sunt unele dintre cele mai importante vestigii antice de pe teritoriul României. Monumentul marchează o pagină semnificativă în istoria antică a României, reprezentând un simbol al victoriei împăratului roman Traian asupra dacilor.

Numele Adamclisi (în grafii mai vechi Adamklissi sau Adam Klisi) este forma românizată a denumirii turceşti Adam Kilisse (Casa lui Adam, interpretată ca fiind Biserica Omului). Turcii au considerat impunătorul monument roman drept biserică.

Monumentul Tropaeum Traiani

Istoricul Fortăreței

În iarna anului 101-102 d.C., în regiunea Adamclisi, a avut loc o confruntare majoră între armatele regelui dac Decebal și legiunile romane conduse de Traian. Acest eveniment a marcat un moment crucial în istoria Daciei, culminând cu ridicarea monumentului triumfal Tropaeum Traiani în 109, în timpul împăratului Traian.

Monumentul Tropaeum Traiani, în varianta în care a fost reconstituit de către arheologi, este alcătuit dintr-un soclu cilindric, care are la bază mai multe rânduri de trepte circulare. La partea superioară are un acoperiș conic, cu solzi pe rânduri concentrice de piatră. În vârf se află trofeul bifacial, înalt de 10,75 m, înfățișând o armură cu patru scuturi cilindrice. De jur împrejur, cele 54 de metope din calcar de Deleni, înfățișează în basorelief scene de război.

Complexul arheologic

În apropierea monumentului triumfal Tropaeum Traiani se află ruinele așezării civile romane Civitas Tropaeensium, întemeiate de același împărat. Ansamblul, din care făcea parte monumentul, mai cuprindea un altar funerar și un mausoleu:

  • pe pereții altarului funerar erau înscrise numele celor aproximativ 3.800 de soldați romani căzuți probabil în lupta de la Adamclisi.
  • mausoleul, cu trei ziduri concentrice, în care se pare că a fost înmormântat comandantul (praefectus castrorum). Acesta, cu prețul vieții sale, a decis victoria din anul 102.

Muzeul Arheologic din Adamclisi cuprinde vestigii descoperite în urma cercetărilor arheologice în cetatea Tropaeum Traiani, la monument (piesele originale) și în vecinătatea complexului arheologic. Sunt prezentate colecții din ceramică, podoabe, piese de arhitectură etc.

Tropaeum Traiani - Fortăreața Adamclisi

Cetatea Tropaeum Traiani – Fortăreața Adamclisi

La 2 km vest de monumentul triumfal a fost întemeiată de Traian cetatea romană Tropaeum Traiani. Aceasta este menționată în inscripții pentru prima dată ca municipiu în anul 170. Cetatea romană a fost întemeiată de Traian pe locul vechii așezări geto-dacice. Făcea parte din sistemul limesului ofensiv creat de Traian la Dunărea de Jos.

Cetatea se află pe o prelungire joasă a dealului pe care a fost construit monumentul. Se leagă de acesta printr-o limbă de pământ îngustă. Platoul este înconjurat pe toate celelalte laturi de pante mai mult sau mai puțin abrupte, care constituie o protecție naturală. Incinta închide o suprafață de cca. 10 ha.

Tropaeum Traiani – Fortăreața Adamclisi reprezintă un patrimoniu istoric și cultural de o valoare inestimabilă pentru istoria României. Este o mărturie a trecutului nostru dacic și roman.