Palatul Cuza din Ruginoasa

Palatul Cuza din Ruginoasa este un palat construit în stil neogotic în anul 1804, care a aparținut inițial familiei Sturdza. Acesta este situat în localitatea Ruginoasa, Iași. Actualmente este muzeu memorial dedicat Domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza.

Palatul Cuza din Ruginoasa

Istoric

Satul Ruginoasa se află la o distanță de 60 km vest de municipiul Iași, între orașele Târgu Frumos și Pașcani. La sfârșitul secolului al XVII-lea, familia boierească Sturdza a cumpărat moșia de la Ruginoasa de la Duca Vodă. Timp de aproape 200 de ani a fost acolo domeniul Sturdza.

În 1862, fiul lui Săndulache Sturdza a scos la licitație clădirea și a fost cumpărată de către Alexandru Ioan Cuza. Deși l-a cumpărat pentru a-i fi reședință de vară, domnitorul a petrecut puțin timp la palat. A locuit acolo soția sa, Doamna Elena Cuza (1825-1909). Imdiat după achiziție aceasta s-a ocupat de mobilarea și decorarea încăperilor, de grădină și de acareturi. Ea a angajat meșteri pentru repararea clădirii și grădinari germani pentru refacerea parcului din jurul palatului.

Palatul Cuza de la Ruginoasa

Fostul domnitor a murit la începutul lui mai 1873 în orașul Heidelberg (Germania). Rămășițele sale pământești au fost aduse la Ruginoasa, potrivit ultimei sale dorințe, fiind înhumate într-un cavou amenajat lângă biserica domnească.

Dimitri Cuza (1864-1888), fiul mai mic al domnitorului, s-a sinucis la Paris în anul 1888. Corpul său neînsuflețit a fost adus la Ruginoasa de către Elena Cuza și înmormântat la dreapta tatălui său.

Mormântul pregătit pentru Al. Ioan Cuza

Osemintele domnitorului au fost strămutate de mai multe ori. În anul 1907 au fost puse în cripta amenajată în biserică, într-o cutie de argint așezată într-un sicriu de stejar. În primăvara anului 1944 au fost scoase din biserică de către un soldat din Ruginoasa și duse la Mănăstirea Curtea de Argeș. Apoi, în anul 1946, au fost depuse în Biserica Trei Ierarhi din Iași, unde s-a amenajat o criptă.

Palatul Cuza din Ruginoasa

Palatul din Ruginoasa – Muzeu Memorial

Palatul este un muzeu memorial dedicat Domnului Unirii, Alexandru Ioan Cuza. În interior pot fi explorate camerele de oaspeți, sufrageria, apartamentele domnitorilor, biroul și biblioteca, salonul de recepție, camera copiilor și cea a servitorilor. 

Ansamblul Palatului lui Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa a fost inclus pe lista monumentelor istorice din județul Iași din anul 2015. Este format din 5 obiective:

  • Palatul lui Alexandru Ioan Cuza (1862)
  • Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1813)
  • Parcul (1813)
  • Zidul de incintă (1813)
  • Mormântul pregătit pentru domnitorul Alexandru Ioan Cuza – datând de la sfârșitul secolului al XIX-lea.